Welkom op de website van
Stichting Trekharmonicamuziek Peije


De naam 'Peije' is ontleend aan de Drachtster harmonica-speler Freerk de Jong die onder de naam Peije furore maakte in de wijde omtrek.

De Stichting Trekharmonicamuziek Peije in Drachten heeft als doelstelling het aanbieden van cursussen voor het bespelen van de trekharmonica.

Iedereen die wil leren spelen op de trekharmonica kan bij Peije terecht. Bij Peije ligt het accent op het geven van cursussen in het bespelen van de trekharmonica.
Het is dus geen muziekvereniging, zoals bijvoorbeeld een accordeon- of harmonieorkest, waar naast de opleiding een belangrijke plaats is ingeruimd voor het geven van concerten. Peije zorgt alleen voor de lessen. In de praktijk blijkt echter dat veel cursisten naast de lessen met elkaar spelen en wanneer ze dat leuk vinden gaan optreden.

Voor een relatief laag bedrag biedt Peije een goede muziekopleiding aan.


Locatie: Café Marktzicht in Drachten
Sinds de oprichting, nu ruim twintig jaar geleden, heeft Peije een gastvrij onthaal gevonden in Café Marktzicht in Drachten.

Na alle jaren in Marktzicht mag rustig worden gezegd dat deze locatie mede bepalend is voor de bijzondere en prettige sfeer bij Peije. Waar anders kunnen cursisten in een zo sfeervolle en plezierige omgeving nog wat napraten en bijeen zijn!

Het komt regelmatig voor dat cursisten, na enige tijd, vertelden dat zij aanvankelijk aarzelden om lessen te volgen in een café.
Marktzicht is echter bepaald geen doorsnee horeca-gelegenheid. Het vervult een belangrijke functie als muzikale ontmoetingsplaats en is in wijde omtrek bekend als centrum voor volksmuziek.
De lessen voor de beginnersgroepen worden in een aparte ruimte gegeven. Zij worden dus niet onmiddellijk “in het diepe gegooid”.