Nieuw speelboek bij Peije

Begin december 2012, dus in de Sinterklaas tijd, werden alle cursisten bij Peije            aangenaam verrast met een nieuwe speelboek. Iedere cursist kreeg dit boek                 aangeboden.
In het boek is een selectie  van 52 muzieknummers opgenomen die bij Peije in de 8 jaar lestijd worden aangeleerd. Dus zowel makkelijke eerste jaars nummer zoals de Pletwals, maar ook meer complexe nummers.
Uitgangspunt is dat de spelers alle nummers uit dit boek op een bepaald moment uit het hoofd kunnen spelen. Dit verklaart ook de titel:  Foar hân en holle
Op een open podium kan iedereen dan aanschuiven en meespelen.

De index van het boek vind je onder de link inhoud speelboek
Het boek is te koop voor anderen voor de prijs van € 15,00 via Piet Otten.
Email: piet.otten@kpnplanet.nl


Peijeboek