Frequent Asked Questions (FAQ)

Veel gestelde vragen:

Hieronder volgen vragen en antwoorden rond de gang van zaken bij Peije.

Mocht jouw vraag er niet bij staan, mail dan naar: trekharmonicapeije@gmail.com

Wat doet deze club nu precies voor mij?

Peije heeft als doelstelling het aanbieden van cursussen voor het bespelen van de trekharmonica. Voor een relatief laag bedrag biedt Peije een goede muziekopleiding aan. De lessen worden gegeven in Cafe Marktzicht in Drachten en vinden plaats in groepsverband. Een les groep bestaat uit maximaal 12 leerlingen, zodat aan iedere leerling ruimschoots aandacht kan worden gegeven.

Moet ik zelf een harmonica hebben om de cursussen te kunnen volgen?

Nee, dat is niet nodig. Cursisten kunnen bij Peije een trekharmonica huren. Wanneer een harmonica wordt gereserveerd moet de huur binnen veertien dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging betaald. Een reservering wordt pas van kracht wanneer de huurpenningen door Peije zijn ontvangen. Mochten de instrumenten van Peije allemaal reeds verhuurd zijn, dan verwijzen we graag naar Berend Kok te De Wilp voor een goed huurinstrument.

Wat kost het huren van een trekharmonica bij Peije? worden

Mail ons voor de actuele huurprijs.

Moet ik ook noten kunnen lezen?

Nee, dat is niet nodig, de noten worden ondersteund door cijfers, die corresponderen met de toetsen van het instrument. Bij Peije krijg je dan ook een blad met notenschrift waar cijfers onder staan. Op onze site staat een voorbeeld.

Ik kan niet elke lesavond bezoeken, is dat een bezwaar?

Het is geen enkel probleem wanneer een cursist eens is verhinderd. Wel geldt de regel dat per seizoen ten minste de helft van de lesavonden moet worden bezocht om probleemloos over te gaan naar het volgende cursusjaar.

Lesboeken

Peije maakt gebruik van 3 lesboeken die in groep 1, 3 en 5 aan het begin van het seizoen worden uitgereikt. Deze lesboeken kosten € 15,– per deel. Zij-instromers kunnen tegen betaling de eerder uitgegeven boeken nog kopen.

Ik kan de eerste les(sen) niet bijwonen. Krijg ik korting op het lesgeld?

Dan krijg je € 5,– korting per gemiste lessen. Wanneer je later in het seizoen één of meer lessen mist vindt er geen restitutie plaats.

Ik wil/moet het seizoen eerder beëindigen. Krijg ik restitutie van het lesgeld?

Als je voor 1 januari stopt met lessen dan krijg je € 50.—teruggestort van het lesgeld. De afmelding moet worden gemeld bij het bestuur van Peije. Stop je om wat voor reden na 1 januari dan krijg je geen lesgeld terug.

Hoe lang kan ik cursist blijven?

Een cursist kan acht jaar lang lessen volgen, waarvan het niveau elk volgend jaar uiteraard hoger is. Wanneer volgens de docent een cursist een bepaald jaar nog eens over moet doen, dan kan dat natuurlijk.

Kan een cursist zelf bepalen in welke groep hij of zij komt?

Dat is niet mogelijk. Cursisten die al elders hebben gespeeld voor ze bij Peije komen, worden in overleg met de docent ingedeeld in de groep die het beste bij hun niveau aansluit. Voor cursisten die al bij Peije spelen wordt aan het einde van het seizoen door de docent bepaald of hij/ zij doorgaat naar een hogere groep.

Waarom organiseert Peije nooit eens een uivoering of concerten?

Peije is een stichting waar les wordt gegeven in het bespelen van de trekharmonica. Het is geen muziekvereniging die ook uitvoeringen en concerten organiseert of publieke optredens verzorgt. Elk seizoen wordt afgesloten door een slotavond waar cursisten per groep hun vorderingen tonen aan medecursisten en genodigden. Dit is een clubavond en geen openbaar optreden. Wanneer leerlingen zelf wat willen organiseren staat hen dat natuurlijk vrij.

Waarom mag er op de slotavond maar 1 introducé(e)  mee komen?

Vanwege de beperkte ruimte is 1 gast per lid het maximum. Dat is ook de reden dat er een slotavond op vrijdag en op zaterdag is.

Doen jullie ook nog wat voor “oud” cursisten?

Ja voor mensen die groep 8 gevolgd hebben organiseren we af en toe een workshop. Deze workshops worden door verschillende docenten gegeven, hier krijg je dan tijdig een mail over.