Welkom 

op de website

van 

Stichting 

Trekharmonica

muziek

 

Stichting Peije

De Stichting  ‘Peije’ is genoemd naar de Drachtster trekharmonicaspeler Freerk de Jong, die als Peije bekend was in de wijde omtrek.

Het doel van “Peije” is het aanbieden van trekharmonicalessen. De lessen zijn laagdrempelig. Het accent ligt op het leren bespelen van de trekharmonica. Je hoeft geen noten te kunnen lezen.

In de praktijk blijkt dat veel cursisten naast de lessen met elkaar spelen en wanneer ze dat leuk vinden gaan optreden.

Voor een relatief laag bedrag biedt Peije een goede muziekopleiding aan.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Trekharmonicamuziek Peije
bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Anneke Groen
Tel. 0615026992
Email: groenanneke@hotmail.com

Secretaris: Klaarke de Jong
Tel. 0512- 461399
Email: trekharmonicapeije@gmail.com

Penningmeester: Piet Otten
Tel. 0513- 631069
Email: piet.otten@kpnplanet.nl

Bestuurslid: Luitzen Vermaning
Tel. 0512- 358636
Email:  lvermaning@kpnplanet.nl

Bestuurslid: Marlies van der Vegte – Terpstra
Tel. 0645860790
Email: mhvdvegte@gmail.com

Bestuurslid: Meinard Wendelaar Bonga
Tel. 06 53 40 48 99
Email: meinardwb@hotmail.com

Wacht niet langer. Volg lessen bij Peije!

 

 

 

 

 

Docenten


Groep 1 en 2 Sietze v.d. Berg/Anneke Venema

Al meer dan 25 jaar geeft Sietze harmonicalessen aan beginnende cursisten. Hij zorgt voor een degelijke, goede basis. Door zijn rustige en prettige manier van lesgeven is het voor iedere cursist mogelijk om de lesstof onder de knie te krijgen.

Na het volgen van aantal lessen spelen de cursisten al hun eerste liedje. Sietze v.d. Berg geeft les vanuit het ‘Peijeboek’. Het ‘Peijeboek’ is speciaal geschreven voor de beginnende cursist.


Groep 3 en 4 Inge Postma

Inge speelt trekzak vanaf 2001. Muziek boeide haar altijd al. Haar eerste muzieklessen begonnen toen ze  9 jaar was. Ze volgde toen drie  jaar les bij Henk de Vries. Henk zei aan het eind van deze periode dat Inge zelf ook wel les kon gaan geven.

 Daar is ze in 2005 mee begonnen. Het is zo leuk om te doen: Doorgeven wat je zelf kunt. Dat is toch fantastisch? Inge ontwikkelde zich verder door het volgen van diverse workshops.

Groep 5 en 6 Folina Boonstra

 Vanaf 2004 volgde Folina 7 jaar de lessen bij Peije. Daarnaast nam ze deel aan vele workshops van verschillende docenten.Net als alle trekzakdocenten draagt zij graag haar enthousiasme en kennis over aan anderen. Ervaring met lesgeven heeft zij ook door haar dagelijkse werk.

Sinds 2016 geeft zij les in De Wilp en vanaf 2020 ook bij Peije. Daarnaast speelt ze in diverse groepjes.
Er valt nog genoeg te leren in de groepen 5 en 6, o.a. wisselbassen, een 6/8 maat en nog veel meer. Maar natuurlijk staat het speelplezier voorop!

 

 

 

 

 

 Groep 7 en 8 Marco Rypma

Marco heeft  een afgeronde conservatorium opleiding (zang, operaklas). Hij werkt in een noot/cijfercombinatie schrift en akkoordsymbolen boven de liedtekst.

Verder is hij zanger, dirigent, zang- en trekharmonikadocent en musiceert in een folk -en shantygroep.

Waarom Peije?

Peije is niet de enige harmonicaclub in de regio Drachten, maar wel de enige waar je voor een periode van acht jaar lang les kunt krijgen.

Peije beschikt over heel goede docenten, die niet alleen als docent, maar ook als uitvoerend muzikant hun sporen ruimschoots verdiend hebben. Peije is een club waar je met plezier naar toe gaat; dat blijkt onder andere uit het feit dat heel veel leerlingen tot en met het laatste (achtste)  jaar blijven. De plaats waar de lessen worden gegeven was lange tijd  ‘Café Marktzicht’ in Drachten. Door de coronapandemie zijn we noodgedwongen verhuisd naar een andere locatie. Alle lessen vinden nu plaats in MFC De Wier te Ureterp. Niet zo gezellig als een café, maar wel met een bar waar je nog even met je medecursisten kunt napraten.

Peije verhuurt goede trekharmonica’s voor een klein bedrag. Maar mocht je zelf een trekharmonica willen aanschaffen, dan verwijzen je graag door naar de speciaalzaak van Berend Kok in de Wilp.

 

Tot ziens bij Peije!

Locatie

M.F.C. De Wier

de Telle 21

9247 BH Ureterp

Sinds de oprichting, ruim twintig jaar geleden, heeft Peije altijd een gastvrij onthaal gevonden bij gastheer Ronald van der Molen in Café Marktzicht in Drachen. Na alle jaren in Marktzicht mag rustig worden gezegd dat deze locatie mede bepalend is geweest voor de bijzondere en prettige sfeer bij Peije. 

Marktzicht is bepaald geen doorsnee horeca-gelegenheid. Het vervult een belangrijke functie als muzikale ontmoetingsplaats en is in de wijde omtrek bekend als centrum voor volksmuziek.

In verband met de grootte van de ruimtes in Marktzicht waren wij door de coronacrisis helaas genoodzaakt om een andere locatie te zoeken. Gelukkig konden we terecht in MFC De Wier te Ureterp.

Adres: De Telle 21, 9247BH, Ureterp

Tot ziens bij Peije!

Lessen

Lesmethode

Peije heeft gekozen voor het notenschrift in combinatie met knopnummers.

In de bladmuziek waaruit wordt lesgegeven staat onder elke noot het nummer van de desbetreffende toets op je harmonica.

Vanaf het eerste cursusjaar leren we je aan de hand van deze notatie harmonica spelen.

Door de combinatie van deze twee methoden (notenschrift met knopnummers) krijg je een goede indruk van maat, tempo etc. van de muziek.

Je hoeft geen noten te kunnen lezen om al snel een leuke melodie te kunnen spelen.

Trekzakspelen leer je bij Peije!

 

Lesrooster 2022-2023

Maandagavond

Lesgroep 3,4 (Inge)  

 

Maandagavond

Lesgroep 7,8 (Marco)

 

Woensdagavond

Lesgroep 1,2 (Sietze)    5,6 (Folina)

 

 

 

 

 

Tarieven 2020-2021

Lesgeld per seizoen bedraagt € 130,-

– een seizoen telt 16 groepslessen van 1 uur en 15 minuten per les;

– kun je niet direct aan het begin van het seizoen aansluiten, dan volgt een restitutie van € 5 per les;

– bij beëindiging van de lessen vóór 1 januari geldt een restitutie van € 50,-;

– bij beëindiging van de lessen na 1 januari volgt geen restitutie meer;

– stop je na de eerste les, dan wordt deze gezien als een gratis proefles;

Lesmateriaal

Peije hanteert drie lesboeken. Het eerste deel wordt uitgereikt aan het begin van het eerste jaar, deel twee aan het begin van het derde jaar en deel drie aan het begin van het vijfde jaar.  De kosten van de lesboeken bedragen € 15,- per deel. Dit bedrag is inclusief de kosten van naast de boeken uitgereikte bladmuziek. Over de totale lestijd van acht jaren wordt dus maximaal € 45,- voor het lesmateriaal in rekening gebracht. 

Huurprijs trekharmonica

Het huren van een trekharmonica bij Peije kost € 15,- per maand.  

Bovenstaande bedragen gelden met ingang van seizoen 2020-2021.

Contact

Neem voor informatie of aanmelding contact op met:

Klaarke de Jong

Tel. 0512 – 461399

Email: trekharmonicapeije@gmail.com