Privacy statement

Privacy Policy


De Stichting Trekharmonicamuziek Peije ( hierna genoemd Peije) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Peije houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Persoonsgegevens die wij verwerken
Peije verwerkt uw persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt omdat u een trekharmonica cursus bij ons volgt en/of een trekharmonica bij ons huurt. Persoonsgegevens zijn  gegevens die direct of indirect tot u leiden. De volgende gegevens worden verwerkt:

 • Dhr. / Mevr.
 • Voornaam / voorletters en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres

Met welk doel verwerken wij deze gegevens

 • Voor het vastleggen en de uitvoering van het volgen van een trekharmonica cursus;
 • Voor het vastleggen van een huurovereenkomst van een trekharmonica;
 • Om een betalingsverzoek voor het cursusgeld en eventuele huur van de trekharmonica  te kunnen versturen;
 • Wij registreren de datum waarop u de cursus bent gaan volgen. Ook registreren wij de datum waarop u de cursus of huurovereenkomst opzegt;  
 • Om u op de hoogte te kunnen houden van onze activiteiten en het versturen van uitnodigingen; 
 • Om een goede en betrouwbare administratie te kunnen voeren;
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig voor de cursussen en activiteiten van Peije. 

Minderjarigen
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar verwerken wij alleen met schriftelijke toestemming van de ouders(s) of voogd. Bij aanmelding wordt niet gevraagd naar de leeftijd, wij raden ouders daarom aan om betrokken te zijn bij de activiteiten van hun kinderen. Zo kan worden voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Bewaartermijn van deze gegevens
Peije zal uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het uitvoeren van de administratie van de Stichting, cursussen en huur van een trekharmonica.  Voor gegevens met betrekking tot cursusgeld en huur worden de gegevens bewaard tot maximaal de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. 

 

Verstrekking aan derden
De  gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden. Er wordt alleen informatie over cursisten verstrekt als dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichting.

Website
Als u een vraag stelt via het contactformulier op de website, dan gebruiken we uw gegevens alleen om contact met u op te nemen of u de gevraagde informatie toe te sturen.
Als u via de Website van Stichting Trekharmonicamuziek Peije terecht komt op een website van een andere partij, dan zijn de privacy regels van deze partij van toepassing.

Beveiliging van uw gegevens
Peije neemt passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.  Persoonsgegevens van onze cursisten en huurders van een trekharmonica zijn niet via de website van Stichting Trekharmonicamuziek Peije toegankelijk.

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Alleen de secretaris en penningmeester van Peije beschikken over de persoonsgegevens.

Indien tijdens een bijeenkomst foto’s zijn gemaakt, kunnen die niet gepubliceerd worden zonder toestemming van de betrokkene(n).

Rechten omtrent uw gegevens
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te (laten) verwijderen. U heeft het recht om bezwaar te maken als u geen informatie over onze activiteiten van ons wilt ontvangen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. 

Wijziging van de Privacy Policy
Als er wijzigingen zijn dan past Peije de Privacy Policy aan om deze up-to-date te houden.  De Stichting raadt u dan ook aan de Privacyverklaring op de website te raadplegen. 

Klachten
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via mailadres:  trekharmonicapeije@gmail.com  Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens:

Secretariaat Stichting Trekharmonicamuziek Peije
email: trekharmonicapeije@gmail.com
tel     : 0512-461399